Všechny oči na Kanadu jako první zemi G7, která legalizuje marihuanu

Jako první země G7 legalizovala marihuanu a všechny oči se upírají na nové zákony Kanady. Federální vláda ponechala na provinciích, aby zavedly předpisy, které zabrání konzumaci nezletilých a trestné činnosti. Některé z otevřených otázek zahrnují, jak regulovat ceny drogy, jak zabránit tomu, aby se dostala na černý trh, a jak zajistit, aby zaměstnavatelé nenajímali lidi s vysokými příjmy. Dr. Bernard Le Foll, profesor na University of Toronto, se obává, jak bude země šířit informace.

Očekává se, že vláda vybere obrovské sumy peněz z prodeje lékařské marihuany a rekreačního konopí. The Business of Cannabis zadal výzkum od Nanos Research, který ukázal, že Kanaďané chtějí více vzdělání o správném a odpovědném užívání marihuany. Nedávný průzkum ukázal, že 25 procent Kanaďanů souhlasilo se snahou odvětví zajistit, aby se hrnce používaly zodpovědně. Vláda musí provést změny, pokud chce zajistit, aby nové zákony neohrozily Kanaďany.

Zpráva, že Kanada se chystá legalizovat marihuanu, se setkala s rozporuplnými reakcemi. Prezident Donald Trump opakovaně zesměšnil kanadského premiéra Justina Trudeaua. Většina Kanaďanů však podporuje legalizaci marihuany a je první zemí G7, která tak učinila. Provinční ministerstvo veřejné bezpečnosti Mike Farnworth vyzval vládu, aby provedla změnu zákona, jakmile poroste poptávka po květináčích.

Kanada je dlouhodobě zastáncem marihuany a její legalizace z ní udělá druhou nejoblíbenější zemi po Uruguayi v G7. Navzdory kampaním na zvýšení povědomí veřejnosti se mnozí stále ptají, zda je konopný průmysl připraven zvládnout legalizaci květináče. Země má nicméně bohatou historii užívání konopí a její úspěch bude mít obrovské důsledky pro budoucnost této drogy.

Očekává se, že legalizace marihuany bude mít pro zemi mnoho pozitivních dopadů. Vláda nastínila několik plánů na legalizaci konopí. Mezi ně patří dekriminalizace marihuany. Tato legislativa pomůže omezit přístup k droze mladým lidem, snížit zátěž soudního systému a omezit nelegální trh s drogou. Je pravděpodobné, že to bude mít na zemi dalekosáhlý dopad.

Kanada chce kromě legalizace drogy legalizovat i marihuanu pro rekreační účely. Legalizace marihuany je pro zemi obrovským krokem. I když to mohlo být pro některé lidi těžké rozhodnutí, proces nyní vstoupil do fáze cbd semena nejistoty. Federální vláda chce tento proces usnadnit a zpřístupnit ho veřejnosti. Zatímco legalizace marihuany je pro národ významným krokem vpřed, má také svůj vlastní soubor výzev, které je třeba překonat.

Zavedení konopí v Kanadě musí zahrnovat smysluplné rozhovory o výhodách a rizicích této látky. Vláda musí zajistit, aby nevytvářela kulturu strachu. Měl by to být inkluzivní rozhovor o bezpečnosti konopí. A musí být také podpořena studií založenou na důkazech. Kromě legalizace drogy musí vláda také zajistit, aby byla bezpečná.

Nedávný průzkum veřejného mínění naznačuje, že sedm z 10 Kanaďanů je pro legalizaci marihuany. To ale neznamená, že by legislativa měla být tak rigidní, jako kontroverzní. Kanadská vláda by měla být schopna přizpůsobit se měnícím se podmínkám a obavám a být ochotna slevit z pravidel. Zatímco kanadští tvůrci politik musí respektovat preference svých občanů, země musí být spravedlivá ke svým legálním uživatelům marihuany.

Kromě legalizace marihuany je Kanada také členem Rady OSN pro drogovou politiku. Její členové se obávají dopadů legalizace na zdraví, blahobyt a bezpečnost země. Doporučení výboru vycházejí z cílů G7. Tyto cíle jsou prioritou pro každý národ, který chce legalizovat marihuanu.